Renovering af støbte gadeskilte

Renovering

Det bliver som nyt

Renovering af gadenavneskilte

En af fordelene ved støbte skilte er den billige vedligeholdelse. 

Over tid kan der dog opstå behov for renovering af skiltene -
og det er heldigvis en enkelt sag. 

Skiltene sandblæses omhyggeligt, og det rensede skilt behandles og lakeres
som et nystøbt emne. 

Resultatet er derfor et skilt af nøjagtig samme udseende og kvalitet,
som det man i sin tid købte. 

Renoverede skilte

Eksempel på renovering af skilt. Dette skilt har haft et hårdt liv. 

Skiltet sandblæses og grundbehandles.

I efterbehandlingen genetableres de oprindelige effekter på skiltet.